Tärkeät päivämäärät

Palkkatietojen vuosi-ilmoitus tehdään viimeistä kertaa vuonna 2018 maksetuista palkoista. 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa)31.1.
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä

 

 

Esimerkiksi:

Osinkojen vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista

Palkkatietojen vuosi-ilmoitukset

  • Verohallinnolle sähköisesti 3.2. mennessä
  • Työeläkevakuutus­yhtiölle
  • Tapaturmavakuutus­yhtiölle
  • TVR työttömyysvakuutus­rahastolle
31.1.
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista25.2.
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta6 kk tilikauden päättymisestä

Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (ellei harjoita myös maataloutta)28.2.
Verotusyhtymät28.2.
Maatalouden veroilmoitus sekä metsätalouden veroilmoitus, jos harjoitetaan myös maataloutta2.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat

 

(palautuspäivä voi olla myös toukokuussa, palautuspäivä on merkitty veroilmoitukseen)

2.4.
Elinkeinoyhtymät Ay tai Ky2.4.
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2018

 

(muuten 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)

30.4.
Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus vuodelta 201830.9.

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset12. pv (maksukuukaudesta kahden kuukauden kuluttua)
Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset28.2.
Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset

 

(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti)

Maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. pv

Tulorekisteri

1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvauksettulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä
työnantajan sairausvakuutus­maksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennyksettyönantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa, 5. päivä mennessä

Sosiaalivakuutusmaksut

Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 59,36 €

Työnantajan TyEL-perusmaksu:Työntekijän osuus TyEL-maksusta:
Tilapäistyönantaja 25,20 %

 

Sopimustyönantaja 25,20 % (ilman alennuksia)

sisältää myös palkansaajan osuuden

17-52 vuotias 6,75 %

 

53-62 vuotias 8,25 %

63 vuotta täyttänyt 6,75 %

Yrittäjän eläkemaksu (YEL)

  • YEL-työtulon alaraja 7 799,37 € / v
  • YEL-työtulon yläraja 177 125,00 € / v
  • Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 12 816,00 € / v
18-52 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu24,10 %
53-62 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu25,60 %
63 vuotta täyttäneet24,10 %
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan
18-52 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu18,798 %
53-62 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu18,798 %

Työttömyysvakuutusmaksu

 
Työnantajan osuusTyöntekijän osuus
palkkasumma < 2 086 500 €: 0,5 %

 

palkkasumma > 2 086 500 €: 2,05 %

TyEL-vakuutetusta osaomistajasta* 0,5 %

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolla

 

 

1,5 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,78 %

Sairausvakuutus­maksu

Työnantajan sairausvakuutus­maksuVakuutetun sairausvakuutus­maksu
 

 

0,77 %

 

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,00 %

 

Työntekijän päivärahamaksu* 1,54 %

 

Yrittäjän sairaanhoitomaksu 0,00 %

Yrittäjän päivärahamaksu* 1,77 %

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 282 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi.

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

Korot

Peruskorko (1.1.-30.6.2019)-0,25 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.-30.6.2019)7,0 %
Viivästyskorko

 

(sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin)

7,0 %
Viivekorko

 

(Sovelletaan ALV-erityisjärjestelmään (Mini One Stop Shop) ja varainsiirtoveroon)

7,0 %
Huojennettu viivästyskorko

 

(Sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon)

2,0 %
Palautuskorko0,5 %
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille0,5 %

Huom. jäännösveron korkoa sovellettiin viimeisen kerran verovuonna 2017. Verovuodesta 2018 lähtien siirryttiin käyttämään huojennettua viivästyskorkoa.

Matkakustannusten korvaukset

Kotimaan päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka)19 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka)42 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

 

  • vähintään 2 tunnilla
  • yli 6 tunnilla
 

 

 

19 €

42 €

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07)13 €
Ateriakorvaus enimmillään10,50 €
(2 ateriaa 21,00 €)

Ulkomaan päivärahat

Britannia61 €
–       Lontoo ja Edinburgh65 €
Kiina65 €
–       Hong Kong71 €
Latvia53 €
Liettua52 €
Norja71 €
Ranska68 €
Ruotsi59 €
Saksa64 €
Tanska70 €
Venäjä54 €
–       Moskova67 €
–       Pietari62 €
Viro55 €
Yhdysvallat69 €
–       New York, Los Angeles ja Washington DC75 €

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö0,43 € / km
Käyttöetuauton käyttö0,10 € / km
Moottoripyörän käyttö0,33 € / km
Korotukset yllä oleviin korvauksiin:
–       henkilöiden kuljettaminen0,03 € / km
–       perävaunun kuljettaminen0,07 € / km
–       yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen0,03 € / km

Luontoisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu20,00 € / kk
Ravintoetu

 

(kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on välillä 6,6 – 10,5 €)

6,6 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta

 

(nimellisarvo enintään 10,50 € ja vähintään 6,6 €)

75 %
Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään400 € / vuosi / hlö
Työsuhdematkalippu, verotonta300 € asti JA

 

751 – 3400 € osuudelta

Autoetu

Vapaa AutoetuIkä­ryhmä AIkä­ryhmä BIkä­ryhmä C
Auton käyttöön­ottovuosi2017-20192014-2016Ennen vuotta 2014
% auton uus­hankinta­­hinnasta JA1,4 %1,2 %0,9 %
€ kuukau­dessa TAI270 €285 €300 €
€ / km0,18 € / km0,19 € / km0,2 € / km
KäyttöetuIkä­ryhmä AIkä­ryhmä BIkä­ryhmä C
Auton käyttöön­ottovuosi2017-20192014-2016Ennen vuotta 2014
% auton uus­hankinta­­hinnasta JA1,4 %1,2 %0,9 %
€ kuukau­dessa TAI105 €120 €135 €
€ / km0,07 € / km0,08 € / km0,09 € /km

Arvonlisäverot

Yleinen verokanta24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut14 %
Kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet (vähintään 12kk kestävät tilaukset), lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset

 

(1.7.2019 lähtien myös sähköiset julkaisut)

10 %

Tiliratsu Oy ei ota vastuuta mahdollisista muutoksista tai virheistä.